จองที่พัก

ท่านสามารถติดต่อ จองที่พัก ได้หลากหลายช่องทาง:
Facebook Page : www.facebook.com/baansikaopakchong
Line ID: https://lin.ee/1X8pppe
โทร: 0926266299

โปรดแจ้งข้อมูลรายละเอียดการจองที่พัก ดังนี้

  • วันที่เข้าเช็คอิน – เช็คเอ้าท์
  • จำนวนผู้เข้าพัก

จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งผลสถานะห้องพักพร้อมราคา

โอนชำระเงิน
เมื่อท่านทราบว่าห้องพักว่างและราคาแล้ว กรุณาโอนเงินตามจำนวนและตามกำหนดวันเวลาที่เราได้แจ้งไว้เข้าบัญชีธนาคารตามภาพข้างต้น เมื่อท่านทำการโอนชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเราเพื่อตรวจสอบและแจ้งผลสถานะการจองของท่าน

ระเบียบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก

  1. การแจ้งยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 7 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น บ้านสีขาวโอนเงินคืนลูกค้าเต็มจำนวน (หักค่าธรรมเนียมการโอน)
  2. การแจ้งยกเลิกการเข้าพักภายใน 1-7 วันก่อนวันเข้าพัก หรือ ไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ หรือ มาถึงแล้วปฏิเสธการเข้าพัก บ้านสีขาวจะเก็บเงินจองที่พักเต็มจำนวน
  3. การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก ต้องแจ้งให้บ้านสีขาวทราบล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 5 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากท่านได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  4. การเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก โดยลูกค้าแจ้งภายหลัง 5 วันก่อนวันเข้าพัก รีสอร์ทจะเก็บเงินจองที่พัก 50% และเก็บเงินค่าที่พักในวันเข้าพักที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามแต่กรณี
  5. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 การจอง