ตลาดไนท์บาร์ซ่า

ตลาดไนท์บาร์ซ่า ปากช่อง ศูนย์​รวมขายอาหาร ของอร่อย ทั้งผักผลไม้​ รวมไปถึงของใช้​ เสื้อผ้า​ กิฟท์ช้อปต่างๆ ตลาดไนท์บาร์ซา ปากช่องนั้น ตั้งอยู่กลางใจเมืองริมถนนหน้าตลาดเช้า ตลาดปากใกล้วงเวียน หอนาฬิกาของอำเภอ

เพจตลาดไนท์บาร์ซ่า ปากช่อง

ตลาดเปิดทุกวัน เวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น.

ที่พัก บ้านสีขาว ปากช่อง

ตลาดไนท์บาร์ซ่า ปากช่อง